Oplysninger om DI’s behandling af dine personoplysninger


DI behandler dine oplysninger for at kunne tilbyde gratis undervisningsforløb for 4.-7. klasser med særligt fokus på byggebranchen.

Vi behandler i forbindelse med booking af besøg kontaktinformationer på klassens lærer i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse samt navnet på skolen og antallet af elever.


Behandlingen er lovlig, jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f.
DI opbevarer dine oplysninger i tolvmåneder, hvorefter de anonymiseres.

Vi deler dine oplysninger med Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri, samt Rambøll med henblik på efterfølgende evaluering.


Du har ret til at anmode DI om indsigt i, hvilke oplysninger DI behandler om dig. Du har også ret til at anmode DI om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få dine data med. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for DI
samt at klage til Datatilsynet.


DI er dataansvarlig, og du kan kontakte DI på denne adresse:
DI, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V, telefon 3377 3377 eller e-mail persondata@di.dk.